IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2009 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1364

Title: Научноизследователски проекти от Университетски фонд за научни изследвания на БСУ и ролята им за обучение и провеждане на научни изследвания със студенти
Authors: Орозова, Даниела
Стамова, Иванка
Keywords: проектно-базирано обучение
колаборативна работа
междупредметни дейности
познавателна активност
проблемни ситуации
Issue Date: 12-May-2009
Publisher: Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на. Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 12-13 май 2009, стр.105-112
Series/Report no.: ADIS;2009
Abstract: В доклада се разглеждат възможностите и реалните участия на студенти в проекти, чието разработване води до интегриране на знания, придобити в различни курсове от обучението. Целта е подобряване на качеството на обучението, както и целенасочена подготовка на младите кадри за провеждане на научни изследвания.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2009 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1364
ISBN: 978-954-8986-30-4
Appears in Collections:ADIS 2009

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2009-105p-112p.pdf149.74 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License