IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2009 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1370

Title: Понятията в обучението по информатика в контекста на информационната култура
Authors: Дянкова, Валентина
Keywords: понятие
оператор
алгоритъм
задачи
информационна култура
компетентност
Issue Date: 12-May-2009
Publisher: Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на. Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 12-13 май 2009, стр.148-154
Series/Report no.: ADIS;2009
Abstract: В статията е разгледан един подход за структурирано изучаване на понятията в обучението по информатика. Той дава възможност за относителна самостоятелност и независимост на базовите знания от конкретно използвана програмна среда. Акцентирането върху съществени и инвариантни характеристики на понятията дава възможност за професионална компетентност при висока степен на информационна култура.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2009 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1370
ISBN: 978-954-8986-30-4
Appears in Collections:ADIS 2009

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2009-148p-154p.pdf121.36 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License