IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2010 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1382

Title: Да предизвикаме ограниченията вместо да ограничим предизвикателствата в обучението по ИТ
Authors: Сендова, Евгения
Стефанова, Елиза
Николова, Николина
Ковачева, Евгения
Бойчев, Павел
Keywords: проектно-ориентирано обучение
активни методи
Issue Date: 27-May-2010
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на. Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 27-28 май 2010, стр.79-86
Series/Report no.: ADIS;2010
Abstract: Статията разглежда най-често срещаните ограничения и предизвикателства, с които се сблъскват учителите по ИТ в България (и не само тук). Представен е подход за решаването им върху основата на помагала по ИТ за пети, шести и седми клас. Спецификата на тези образователни материали е, че те позволяват и на учениците, и на учителите да изразяват себе си в различни области, като същевременно покриват изискванията на стандартите за изграждане на умения по ИТ за съответната възраст. Дискутират се предимствата на проектно-ориентирания подход, като се подчертава новата роля на учителите при активните методи на обучение.
Description: Доклад по покана, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2010 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1382
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2010

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2010-079p-086p.pdf618.18 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License