IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2010 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1385

Title: За необходимостта от развитие на алгоритмично мислене в обучението по информатика
Authors: Гроздев, Сава
Чехларова, Тони
Терзиева, Тодорка
Keywords: обучение
алгоритмично мислене
развитие на мисленето
Issue Date: 27-May-2010
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 27-28 май 2010, стр.102-108
Series/Report no.: ADIS;2010
Abstract: Една от целите на образователните институции е развитие на мисленето на учащите се. В доклада са представени резултати от проведен експеримент, свързан с алгоритмичното мислене на обучаемите при решаване на задачи по програмиране. Анализира се необходимостта от търсене на нови, ефективни начини и средства за развитие на алгоритмичното мислене на обучаваните при различни нива на изучаване на информатика.
Description: Доклад по покана, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2010 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1385
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2010

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2010-102p-108p.pdf163.8 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License