IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2010 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1404

Title: Система от базови задачи за изучаване на събитийно програмиране чрез средата Visual C# в средното училище
Authors: Анева, Стефка
Keywords: събитийно програмиране
визуално програмиране
графичен потребителски интерфейс
елемент
събитие
събитийна процедура
Issue Date: 27-May-2010
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 27-28 май 2010, стр.239-251
Series/Report no.: ADIS;2010
Abstract: Настоящата разработка разглежда изучаването на събитийно програмиране чрез средата Visual C# в профилираната подготовка по информатика в средното училище. Посочена е примерна класификация на система от задачи за изучаване на учебното съдържание за модула „Събитийно програмиране в среда на графичен потребителски интерфейс”. Дискутирани са основните етапи, които трябва да се спазват при изпълнение на конкретна задача. Предложени са набор от базови задачи, целящи запознаване със средата на Visual C#, усвояване на графичния потребителски интерфейс и работа с основните елементи от него.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2010 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1404
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2010

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2010-239p-251p.pdf425.74 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License