IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2010 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1472

Title: Българска група на потребителите на програмна издателска система LATEX
Authors: Караколева, Стефка
Keywords: TeX
education
digital typography
computer typesetting
Issue Date: 27-May-2010
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 27-28 май 2010, стр.261-265
Series/Report no.: ADIS;2010
Abstract: Статията представя новосъздадената група „Bulgarian LaTeX Users Group“ [8] като част от световната група TUG (TeX Users Group). Очертани са основните идеи, цели и предмет на дейност на групата, както и средствата и методите за тяхното осъществяване. „Bulgarian LaTeX Users Group“ е посочена като фактор за разпространяване на знания, свързани с използване на издателската система LaTeX във всички области на знанието. Поставен е акцент върху ролята на групата за засилване и насърчаване на връзките и обмена на информация между потребителите на TeX-системите за компютърна текстообработка и за развитието на информационното общество.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2010 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1472
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2010

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2010-261p-265p.pdf135.87 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License