IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2010 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1476

Title: Апостериорен анализ на дидактически тест чрез специализиран софтуер
Authors: Ангелова, Евгения
Радев, Радослав
Keywords: анализ на дидактически тест
индекс на трудност
дискриминативна сила
анализ на дистрактори
Issue Date: 27-May-2010
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 27-28 май 2010, стр.291-297
Series/Report no.: ADIS;2010
Abstract: Дидактическият тест е измерителен инструмент за проверка на степента на усвоеност на знанията и уменията на обучаемите. Включените в теста задачи и тестът като цяло трябва да отговарят на определени критерии. Предлаганият програмен продукт улеснява апостериорния анализ на дидактическия тест, като на базата на въведени отговори се изследват различни характеристики както на отделните тестови задачи (анализ на: трудност, дискриминативна сила, дистрактори), така и на теста като цяло (надеждност, валидност). Наличие на неприемливи стойности на показателите предполага промяна на съответните въпроси.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2010 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1476
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2010

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2010-291p-297p.pdf168.59 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License