IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
IMI >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2006 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1492

Title: Софтуерна среда за представяне на детерминирани динамични модели с възможност за статистика
Authors: Илиев, Антон
Христозов, Георги
Терзиева, Тодорка
Keywords: моделиране
динамични модели
статистически анализ
проверка на статистически хипотези
Issue Date: 13-Oct-2006
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 13-14 октомври 2006, стр.038-043
Series/Report no.: ADIS;2006
Abstract: Целта на тази статия е представяне на собствена разработка на софтуерна система, която е предназначена за изследване поведението на динамични модели с помощта на метода на диференциалните уравнения. Системата може да прави статистически анализ на получени резултати, откриване на статистическа зависимост между променливите в модела и проверка на хипотези относно променливите. Изграден е потребителски интерфейс предлагащ четири нива на видимост на обектите, изграждащи модела, а изследваните резултати се визуализират графично и таблично. Софтуерната система се използва като помощно средство при обучението по дисциплината Информационно моделиране в Пловдивския университет.
Description: Доклад по покана, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, октомври, 2006 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1492
ISBN: 10:954-8986-22-1
13:978-954-8986-22-9
Appears in Collections:ADIS 2006

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-october-2006-038p-043p.pdf403.76 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback