IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2006 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1497

Title: Как “да акушираме” добрите идеи на учениците си? (помагало по информационни технологии за учителя-новатор)
Authors: Сендова, Eвгения
Стефанова, Елиза
Ковачева, Евгения
Добрева, Милена
Николова, Николина
Keywords: проектно-ориентирано обучение
конструктивизъм
обучение по ИТ
Issue Date: 13-Oct-2006
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 13-14 октомври 2006 , стр. 067-072
Series/Report no.: ADIS;2006
Abstract: При съвременното обучение в областта на информационните технологии (ИТ) в средното училище е важно не само учениците да придобият практически умения, но и да се поставят основите на общата култура на граждани на информационното общество. Докладът представя проектно-ориентираното обучение като подход, който следва съвременните образователни тенденции и отговаря на този по-широк възглед за обучението по ИТ. Споделените насоки са апробирани от авторския колектив в редица международни проекти и в учебно помагало за 5. клас.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, октомври, 2006 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1497
ISBN: 10:954-8986-22-1
13:978-954-8986-22-9
Appears in Collections:ADIS 2006

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-october-2006-067p-072p.pdf248.5 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License