IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2006 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1504

Title: Задачи за програмиране на итеративни процеси
Authors: Жекова, Румяна
Keywords: редица
итерация
точност
Issue Date: 13-Oct-2006
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 13-14 октомври 2006 , стр. 104-109
Series/Report no.: ADIS;2006
Abstract: Една интересна група са алгоритмите за изчисляване по итеративна или подобна формула. За да се разбере по-добре идеята им, е подходящо в часовете по програмиране да се разгледат повече задачи и то като отделна тема. Така работата по тях може да се „облече” в модел и времето за усвояването им да се намали. За целта предлагам някои примерни задачи, взети от помощните помагала, както и методиката, която съм използвала за по-лека работа в час.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, октомври, 2006 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1504
ISBN: 10:954-8986-22-1
13:978-954-8986-22-9
Appears in Collections:ADIS 2006

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-october-2006-104p-109p.pdf141.01 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License