IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2006 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1512

Title: Мобилно обучение и трансформации в образователния процес
Authors: Върбанова-Денчева, Кристина
Keywords: m-learning
образователни модели
класификация на методите и средствата за обучение
Issue Date: 13-Oct-2006
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 13-14 октомври 2006 , стр. 148-153
Series/Report no.: ADIS;2006
Abstract: В доклада се разглеждат еволюционните процеси в методите и средствата за обучение в условията на разрастващата се глобална комуникационно-информационна инфраструктура и смяната на образователните парадигми. Прави се опит за класификация на средствата за обучение в съответствие с равнището на технологиите и прилаганите методи за обучение. Характеризирани са особеностите на образователния процес в традиционната и в новата комуникационна среда, като са изведени някои от доминиращите тенденции, обусловени от комуникацията. Идентифицирани са функционалните трансформации в моделите на обучението като следствие от развитието на комуникационните технологии. Посочено е мястото на нашата страна в протичащите процеси на глобални промени в парадигмата на образованието.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, октомври, 2006 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1512
ISBN: 10:954-8986-22-1
13:978-954-8986-22-9
Appears in Collections:ADIS 2006

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-october-2006-148p-153p.pdf121.09 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License