IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2006 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1513

Title: Електронни руски библиотеки и образователни уеб сайтове
Authors: Тодоров, Тодор
Keywords: електронни библиотеки
образователни уеб сайтове
Issue Date: 13-Oct-2006
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 13-14 октомври 2006 , стр. 154-160
Series/Report no.: ADIS;2006
Abstract: Образователни интернет ресурси могат да бъдат отделни документи, учебници и учебни пособия, монографии, доклади от конференции, статии от научни списания и т.н. Представянето на тези електронни материали може да бъде както самостоятелно, така и организирано – чрез включването им в електронни библиотеки или в тематични портали. Така както и при печатните издания, материалите, които не са периодични издания и са в обем не по-малък от 48 стр., така и тук по-същество са книги, но тъй като са представени в електронен вид, те се наричат електронни книги.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, октомври, 2006 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1513
ISBN: 10:954-8986-22-1
13:978-954-8986-22-9
Appears in Collections:ADIS 2006

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-october-2006-154p-160p.pdf121.65 kBAdobe PDFView/Open

 



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License