IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1549

Title: Персонални обучаващи среди (PLE) - системи за обучение и среди за разработка на персонализирано електронно обучение
Authors: Иванова, Татяна
Терзиева, Валентина
Keywords: персонални обучаващи среди
Уеб 2.0 технологии
Е-обучение
Issue Date: 26-May-2011
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 26-27 май 2011, стр.229-238
Series/Report no.: ADIS;2011
Abstract: Персоналните обучаващи среди са среди за разработка, позволяващи лесно интегриране на инструменти и средства, често базирани на Уеб 2.0 технологии, разширяващи функционалността на системите за обучение. Те дават възможност на потребителя да си организира учебна среда, отговаряща на предпочитанията и образователните му потребности. Тези среди стимулират активното участие на обучаващите се не само в процеса на учене, но и при управлението му, както и в подбора и дори в разработката на учебни ресурси. В статията са разкрити и обсъдени особеностите на персоналните обучаващи среди като инструмент за реализация на последните тенденции в областта на електронното обучение.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2011 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1549
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2011

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2011-229p-238p.pdf338.07 kBAdobe PDFView/Open

 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License