IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1553

Title: Психосемиотика на педагогическата интеракция – изследване на невербалните и паравербални параметри на дидактическото пространство и език
Authors: Янакиев, Юрий
Keywords: психолингвистика
невербална комуникация
психология на средата
семиотика на пространството
проксемия
семиопедагогика
Issue Date: 26-May-2011
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 26-27 май 2011, стр.266-275
Series/Report no.: ADIS;2011
Abstract: Настоящата студия се артикулира около идеята за генериране на по-ясна преценка за психологическите нагласи на участниците в педагогическата интеракция, осъществена посредством въвеждането на специализирана система за проксемичeн мониторинг. Предложеното изследване е проведено по време на презентации от страна на 97 студенти от трети и четвърти курс, специалност „Психология” пред ученици от девети, десети и единайсети клас. Събирането на данните бе осъществено от две неподвижно разположени видеокамери, работещи на непрекъснат записващ режим. Детекцията на съответната интерперсонална дистанция – интимна, лична, социална или публична - в техните близки или далечни модалности, бе реализирано чрез въвеждане на пространствена маркировка във вид на аналитична мрежа, изградена от разделителни квадрати с размери 50 кв.см. Използвана е предварително въведена методика за оценяване типологията на интерперсоналните дистанции в процес на социална интеракция. Резултатите позволяват да се ангажираме с мнението за съществуване на проксемична закономерност, според която по-близката интерперсонална дистанция гарантира утвърждаване на равноправни комуникативни отношения между педагогическите инстанции.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2011 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1553
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2011

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2011-266p-275p.pdf548.42 kBAdobe PDFView/Open

 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License