IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1557

Title: Подготовка на ръководители на школи по информатика
Authors: Христова, Пламенка
Атанасова, Галина
Keywords: education
Informatics
extracurricular work in informatics
Issue Date: 26-May-2011
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 26-27 май 2011, стр.303-310
Series/Report no.: ADIS;2011
Abstract: Разгледана е ролята на ръководителя при подготовката на състезатели по информатика. Формулирани са изискванията към знанията и уменията им и е посочено какво дава обучението във ВУЗ за покриване на тези изисквания. Целта е подобряване на качеството, както и целенасочена подготовка на бъдещите учители и ръководители на извънкласни дейности по информатика.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2011 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1557
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2011

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2011-303p-310p.pdf321.18 kBAdobe PDFView/Open

 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License