IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2012 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1807

Title: Социален подход към семантичното анотиране на Е-книги
Authors: Кипров, Ясен
Койчев, Иван
Крайчев, Борис
Keywords: Е-книги
Семантичен Уеб
Issue Date: 31-May-2012
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 31 май-01 юни 2012, стр.115-125
Series/Report no.: ADIS;2012
Abstract: Уеб 3.0 цели създаването на общ интерфейс за публикуването на различни бази от знания и свързването им чрез общи онтологии. Това създава предпоставки за изграждане на ново поколение интелигентни системи. Тези технологии дават възможност и на е-книгите, да станат „по-умни”. Целта на представената работа е създаването на инструменти, които да улеснят вмъкването на явна семантика в е-книгите. Статията прави обзор на съществуващите семантики технологии и софтуерни инструменти за семантично анотиране на текст. Представя и прототип на система, който позволява семантично анотиране на книги. В системата са интегрирани платформите Insemtives и KIM. Разработени са съответни интерфейси: за автор - позволява полуавтоматично семантично обогатяване на книгата и съответната база от знания; a за читателя – да използва вече вкараната семантика и възможност за създаването на допълнително персонално семантично обогатяване, което може да бъде и споделено.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2012 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1807
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2012

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2012-115p-125p.pdf505.86 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License