IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2012 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1813

Title: Колекция от цифрови обекти за Балканската война (1912 –1913)
Authors: Балчев, Владимир
Врагов, Георги
Овчарова, Росица
Станева, Милена
Keywords: цифровизирани обекти
цифрови колекции
културни институции
стандарти за метаданни
Issue Date: 31-May-2012
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 31 май-01 юни 2012, стр.171-177
Series/Report no.: ADIS;2012
Abstract: Статията описва началната фаза на проект, обединяващ Пловдивски културни институции, за създаване на цифрова библиотека от обекти от техните богати фондове. Направен е обзор на актуалното състояние, обръща се внимание на проблема с уеднаквяване на стандартите, използвани от отделните институции в процеса на дигитализация и подготвяне на метаданни за цифровото съдържание. Споделя се решението на екипа за създаване на цифрова колекция от обекти, свързани с участието на Пловдивския регион в Балканската война (1912- 1913).
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2012 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1813
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2012

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2012-171p-177p.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License