IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2012 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1819

Title: Магистърска специалност „Информационни технологии в издателската дейност“
Authors: Караколева, Стефка
Keywords: education
digital typography
computer typesetting
Issue Date: 31-May-2012
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 31 май-01 юни 2012, стр.225-232
Series/Report no.: ADIS;2012
Abstract: Статията представя нова магистърска специалност от професионално направление „Информатика и компютърни науки“ и ролята и в съвременното информационно общество за създаване на компетентни кадри в областта на компютърните издателски системи и технологии. Поставен е акцент върху значението на магистърската специалност за създаване на компютърни специалисти с магистърска степен в областта на системите за компютърна текстообработка, наличието на които е необходимо условие за развитие на информационното общество.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2012 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1819
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2012

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2012-225p-232p.pdf223.9 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License