IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2012 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1820

Title: Интегрирана среда за електронно обучение – концепция и съвременно състояние в България (примерът на УниБИТ)
Authors: Върбанова-Денчева, Кристина
Keywords: електронно обучение
платформи за електронно обучение
Issue Date: 31-May-2012
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 31 май-01 юни 2012, стр.233-243
Series/Report no.: ADIS;2012
Abstract: Представени са анализът и оценката на състоянието на електронното обучение и условията за неговото реализиране в УниБИТ, идентифицирани са основните проблеми и са изведени приоритетите, които се следват, за да се преодолее изоставането от високите постижения у нас и съответно да се хармонизира създаваното автономно пространство с националното и европейското. Представени са добрите практики у нас, които са адаптирани за условията на един малък университет, като са съизмерени с постиженията в сродни висши училища в Европа.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2012 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1820
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2012

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2012-233p-243p.pdf239.44 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License