IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2012 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1822

Title: Студентското плагиатство в дигиталната епоха
Authors: Пенева, Юлиана
Иванов, Станислав
Keywords: електронно обучение
учебно съдържание
оценяване
плагиатство
Issue Date: 31-May-2012
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 31 май-01 юни 2012, стр.254-261
Series/Report no.: ADIS;2012
Abstract: Интернет средата силно улеснява копирането и плагиатството от електронни източници в сравнение със заимстването от печатни публикации. Тези неприемливи академични практики се разширяват и усъвършенстват, въпреки развитието на средствата за контрол и противодействие. Налице е своеобразно състезание между оценяващите и студентите по отношение на разпознаването на заимствани текстове и изобретяването и използването на похвати, затрудняващи това разпознаване. В настоящия доклад се разискват възможностите за идентифициране на преписване от страна на студентите при изготвянето на различни задания. Представен е опитът на авторите с използването на услугата TurnitIn, интегрирана към системата за електронно обучение Moodle.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2012 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1822
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2012

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2012-254p-261p.pdf753.04 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License