IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2012 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1831

Title: Необходимост и възможности за изучаване на обектно-ориентирано програмиране в училище и разкривани от него перспективи
Authors: Иванов, Кирил
Keywords: обектно-ориентирано програмиране
училищен курс по информатика
обучение по обектно-ориентирано програмиране
Issue Date: 31-May-2012
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 31 май-01 юни 2012, стр.334-343
Series/Report no.: ADIS;2012
Abstract: Докладът представя редица аргументи, в подкрепа на три тези: Първо, обектно-ориентираното програмиране (ООП) поражда качествени промени в масовото използване на компютрите и е една от основните движещи сили, превръщащи сложното програмиране в нещо просто и лесно. Второ, изучаването в училище на ООП, включително виртуални методи и полиморфизъм, е необходимо и е по-достъпно за учениците, отколкото болшинството учебни предмети, като литература, езици, математика, биология и т. н. Трето, изучаването на ООП в училище разкрива уникални и особено ценни възможности за осъществяване на най-важните цели на образованието.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2012 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1831
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2012

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2012-334p-343p.pdf250.68 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License