IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
IMI >
Union of Bulgarian Mathematicians >
Union of Bulgarian Mathematicians 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1891

Title: Towards New Teaching in Mathematics How to Realize Inquiry Based and Problem Oriented Mathematics Lessons?
Other Titles: Към нов стил на преподаване на математика или как да осъществеим изследователския и проблемно-ориентирания подход в часовете по математика?
Authors: Raab, Dagmar
Keywords: Mathematics Education
Issue Date: 2011
Publisher: Union of Bulgarian Mathematicians
Citation: Union of Bulgarian Mathematicians, Vol. 40, No 1, (2011), 100p-108p
Abstract: Mathematics is exciting and brings fun. Is it possible to convince pupils that this could become reality? Tasks are the most important “tools” available to mathematics teachers for their lesson planning. It is about the teachers initiating, accompanying and analysing the way pupils work on tasks. Teachers shouldn’t have pupils simply produce answers, but should make them get involved with the respective questions. As teacher help pupils to: • make it possible to actively and productively work with problems; • initiate problems and tasks; • vary problems; • recognize patterns; • prepare strategies for solutions; • find different paths toward solutions and then take them; • link everyday knowledge and mathematical knowledge with one another in a meaningful way. Selected and already tested examples will demonstrate how teachers and pupils can find a good way for new experiances in mathematical teaching and learning.
Description: Дагмар Рааб Математиката е вълнуваща и забавна. Можем ли да убедим учениците, че това може да стане действителност. Задачите са най-важните инструменти за учителите по математика, когато планират уроците си. Планът трябва да съдържа идеи как да се очертае и как да се жалонира пътят, по който учениците ще стигнат до решението на дадена задача. Учителите не трябва да очакват от учениците си просто да кажат кой е отговорът на задачата, а да ги увлекат в процеса на решаване с подходящи въпроси. Ролята на учителя е да помогне на учениците • да бъдат активни и резултатни при решаването на задачи; • самите те да поставят задачи; • да модифицират задачи; • да откриват закономерности; • да изготвят стратегии за решаване на задачи; • да откриват и изследват различни начини за решаване на задачи; • да намират смислена връзка между математическите си знания и проблеми от ежедневието. В доклада са представени избрани и вече експериментирани примери за това как учители и ученици могат да намерят подходящ път към нов тип преживявания в преподаването и изучаването на училищната математика.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1891
ISBN: 1313-3330
Appears in Collections:Union of Bulgarian Mathematicians 2011

Files in This Item:

File Description SizeFormat
smb-vol40-num1-2011-100p-108p.pdf872.4 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback