IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Dissertations >
Theses for Doctor of Sciences D.Sc. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3211

Title: Robust Statistical Modeling Through Trimming
Other Titles: Робастно статистическо моделиране чрез тримиране
Authors: Нейков, Нейко Матеев
Keywords: професионално направление: математика
научна специалност: теория на вероятностите и математическа статистика
дисертация
Issue Date: 27-Sep-2016
Description: ИМИ-БАН; Национален институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките, 27.09.2016 г., присъждане на научна степен "доктор на науките" на Нейко Матеев Нейков [Neykov Neyko M.]
URI: http://hdl.handle.net/10525/3211
Appears in Collections:Theses for Doctor of Sciences D.Sc.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Neykov_Citations-DMN_17_April_2016.pdfСписък на цитиранията по дисертацията185.59 kBAdobe PDFView/Open
Neykov_publications_Doctoral_dissertations.pdfСписък на публикациите по дисертацията45.69 kBAdobe PDFView/Open
Neykov_CV_16May2016.pdfАвтобиография96.83 kBAdobe PDFView/Open
Neykov_Avtoreferat_16May2016.pdfАвтореферат890.82 kBAdobe PDFView/Open
Neykov_Thesis_17May2016.pdfДисертация2.6 MBAdobe PDFView/Open
obyava-NNeykov.pdfОбява за защита на 27.09.2016134.15 kBAdobe PDFView/Open

 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License