IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Dissertations >
Theses for Doctor of Sciences D.Sc. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3219

Title: Съществуване и итерация на периодични траектории на множества от автономни системи от диференциални уравнения с малък параметър при съвкупности от начални условия с резонанс и при полунечетни нелинейности от определен клас
Authors: Миланов, Спас Манолов
Keywords: професионално направление: математика
дисертация
Issue Date: 1974
Description: Комитет за наука, технически прогрес и висше образование. Център по приложна математика при ВМЕИ „В. И. Ленин", 1974 г., присъждане на научна степен "доктор на науките" на Спас Манолов Миланов. [Milanov Spas Manolov]
URI: http://hdl.handle.net/10525/3219
Appears in Collections:Theses for Doctor of Sciences D.Sc.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D-13-Spas-Milanov.pdf23.02 MBAdobe PDFView/Open
A-S-Milanov.pdfАвтореферат10.63 MBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License