IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Dissertations >
Theses for Ph.D. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3239

Title: Диференчни схеми на векторно разцепване на оператора за уравненията на Навие-Стокс
Authors: Кузманова-Маринова, Росица Спасова
Keywords: професионално направление: математика
научна специалност: математическо моделиране и приложение на математиката
научен консултант: проф. д.н. Христо Иванов Христов
дисертация
Issue Date: 1998
Description: Специализиран научен съвет по информатика и приложна математика при ВАК, ИМИ-БАН, 1998, присъждане на образователна и научна степен "доктор" на Росица Спасова Кузманова-Маринова по научна специалност: 01.01.13 математическо моделиране и приложение на математиката. [Kuzmanova-Marinova Rositza Spasova; Кузманова-Маринова Росица Спасова]
URI: http://hdl.handle.net/10525/3239
Appears in Collections:Theses for Ph.D.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D-078-Rositza-Kuzmanova-Marinova.pdfДисертация17.23 MBAdobe PDFView/Open
A-Rositza-Kuzmanova_Marinova.pdfАвтореферат164.27 MBAdobe PDFView/Open

 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License