IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Dissertations >
Theses for Ph.D. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3242

Title: Числено решаване на някои задачи с прекъснати коефициенти от теорията на еластичността и пластичността
Authors: Искеф, Джорджус Михаил
Keywords: професионално направление: математика
научен ръководител: доц. кфмн Е. Бончев
дисертация
Issue Date: 1985
Description: Министерство на народната просвета, център за приложна математика към Висш машинно - електротехнически институт "В. И. Ленин", 1985 г., присъждане на образователна и научна степен "доктор" на Джорджус Михаил Искеф. [Iskef Georgus Mihail; Искеф Джорджус Михаил]
URI: http://hdl.handle.net/10525/3242
Appears in Collections:Theses for Ph.D.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D-063-Djordjus-Iskef.pdfДисертация402.48 MBAdobe PDFView/Open
A-Jorjus-Iskef.pdfАвтореферат223.1 MBAdobe PDFView/Open

 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License