IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Dissertations >
Theses for Ph.D. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3243

Title: Моделиране влиянието на граничните условия върху критични явления
Authors: Амин Исмаил, Магди Исмаил
Keywords: професионално направление: математика
научна специалност: математическо моделиране и приложение на математиката
научен ръководител: ст.н.с. I ст. дфн Йордан Георгиев Бранков
дисертация
Issue Date: 1998
Description: Българска академия на науките, институт по механика - лаборатория по статистическа механика и термодинамика , специализиран научен съвет по информатика и приложна математика при ВАК, 1998 г., присъждане на образователна и научна степен "доктор" на Магди Исмаил Амин Исмаил по научна специалност 01.01.13 математическо моделиране и приложение на математиката. [Amin Ismail Magdi Ismail; Амин Исмаил Магди Исмаил]
URI: http://hdl.handle.net/10525/3243
Appears in Collections:Theses for Ph.D.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D-076-Magdi-Ismail.pdfДисертация12.28 MBAdobe PDFView/Open
A-Magdi-Ismail.pdfАвтореферат111.88 MBAdobe PDFView/Open

 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License