IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Dissertations >
Theses for Ph.D. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3244

Title: Числени алгоритми с верификация на резултата за нелинейни алгебрични уравнения и системи нелинейни алгебрични уравнения
Authors: Димитрова, Нели Стоянова
Keywords: професионално направление: математика
научен ръководител: ст.н.с. II ст. кмн Светослав Марков
дисертация
Issue Date: 1998
Description: Специализиран научен съвет по математика, механика и информатика при ВАК, катедра „Числени методи и алгоритми“ при ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, ЦЛПОИ и ИМИ на БАН, 1998 г., присъждане на образователна и научна степен "доктор" на Нели Стоянова Димитрова по научна специалност 01.01.09. [Dimitrova Neli Stoyanova; Димитрова Нели Стоянова]
URI: http://hdl.handle.net/10525/3244
Appears in Collections:Theses for Ph.D.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D-072-Neli-Dimitrova.pdfДисертация25.08 MBAdobe PDFView/Open
A-Neli-Dimitrova.pdfАвтореферат130.11 MBAdobe PDFView/Open

 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License