IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2019 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3318

Title: Frаmе Model for Presentation of Seatic Rolls and Processes for the Establishment of Natural-language Interface
Authors: Jekova, Maria
Totkov, Georgi
Keywords: естествено-езиков интерфейс
фрейм
фрейм-прототип
фрейм- екземпляр
предметна област
естествено-езикова генерация
въпрос-отговор системи
Issue Date: 31-May-2019
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2019, 042p-052p
Series/Report no.: ADIS;2019
Abstract: В настоящата разработка е представено изследване в областта на компютърната лингвистика относно теоретичен модел за семантично описание на лексикални единици и процеси. Моделът сам по себе си представя знания и отразява концептуалната организация напаметта на човек, както и нейната гъвкавост и нагледност. При създаването на подходящ набор от т. нар. „акумулативни фреймови модели“ е необходимо изграждане на коректна структура на базата данни от лингвистична гледна точка чрез описания на понятия, факти, правила, обекти и отношения между тях, осигуряващи както гъвкавост и по-лесно надграждане на базите от данни, така и ефективно извличане на различни типове информация при обобщаване на резултатите. В представения компютърен модел задачата е да се осигури възможност за синтезиране на текстове в отговор на въпроси на ограничен естествен език (български). Изследването е част от проучване, посветено на приложения на фреймови модели за представяне на знания и процеси в е-обучението.
Description: Report published in the Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2019
URI: http://hdl.handle.net/10525/3318
ISSN: 2534-8663
Appears in Collections:ADIS 2019

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ERIS2019_book_p05.pdf414.66 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License