IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Dissertations >
Theses for Ph.D. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3795

Title: Апроксимиране на някои класове от реални функции чрез рационални функции относно равномерно и хаусдорфово разстояние
Authors: Петрушев, Пенчо Петров
Keywords: научно направление: математика
научен ръководител: ст. н. с. д-р В. А. Попов
дисертация
Issue Date: 1977
Description: Софийски университет "Климент Охридски", факултет по математика и механика. Единен център за наука и подготвка на кадри по математика и механика, сектор "Математическо моделиране", 1977 г., присъждане на образователна и научна степен "доктор" на Пенчо Петров Петрушев. [Petrushev Pencho Petrov; Петрушев Пенчо Петров]
URI: http://hdl.handle.net/10525/3795
Appears in Collections:Theses for Ph.D.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D-41-Pencho-Petrushev.pdfДисертация15.2 MBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License