IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Dissertations >
Theses for Ph.D. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3802

Title: Разпределение и асимптотични свойства на нулите на класи цели функции от експоненциален вид
Authors: Касандрова-Терзийска, Иванка Михайлова
Keywords: научно направление: математика
научен ръководител: ст. н. с. кфмн П. Русев
дисертация
Issue Date: 1977
Description: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", математически факултет, катедра "Комплексен анализ", 1977 г., присъждане на образователна и научна степен "доктор" на Иванка Михайлова Касандрова-Терзийска. [Kasandrova-Terziiska Ivanka Mihailova; Касандрова-Терзийска Иванка Михайлова]
URI: http://hdl.handle.net/10525/3802
Appears in Collections:Theses for Ph.D.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
A-053-Ivanka-Kas-Terziiska.pdfАвтореферат58.36 MBAdobe PDFView/Open
D-53-Ivanka-Terziiska.pdfДисертация83.98 MBAdobe PDFView/Open

 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License