IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Dissertations >
Theses for Ph.D. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/3905

Title: Изследване ефективността от прилагането на компютърни програмни системи за изчисление и визуализация в обучението по математика
Authors: Караколева, Стефка Романова
Keywords: професионално направление: педагогика на обучението по ...
докторска програма: методика на обучението по математика
научни ръководители: проф. д-р Велизар Павлов; доц. д-р Борислав Лазаров
дисертация
Issue Date: 2016
Description: Русенски университет „Ангел Кънчев“, катедра "Приложна математика и статистика", 2016 г., присъждане на образователна и научна степен "доктор" на Стефка Романова Караколева по научна специалност методика на обучението по математика. [Karakoleva Stefka Romanova; Караколева Стефка Романова ]
URI: http://hdl.handle.net/10525/3905
Appears in Collections:Theses for Ph.D.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Avtoreferat_Karakoleva-2016.pdfАвтореферат3.33 MBAdobe PDFView/Open
Dissertation_Stefka-Karakoleva.pdfДисертация9.91 MBAdobe PDFView/Open

 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License