IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2009 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1356

Title: Обобщения и оптимизация на някои алгоритми
Authors: Илиев, Антон
Вълчанов, Никола
Терзиева, Тодорка
Keywords: алгоритми
обобщение и оптимизация на алгоритми
Issue Date: 12-May-2009
Publisher: Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на. Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 12-13 май 2009, стр. 52-58
Series/Report no.: ADIS;2009
Abstract: В тази статия са представени техники за обобщение и оптимизация на някои алгоритми от теория на числата и един от аналитична геометрия, намиращи практическо приложение в други задачи. Всички алгоритми имат софтуерна реализация в Microsoft Visual Studio 6.0 SP 6 като конзолни С++ приложения.
Description: Доклад по покана, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2009.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1356
ISBN: 978-954-8986-30-4
Appears in Collections:ADIS 2009

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2009-052p-058p.pdf141.17 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License