IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2009 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1358

Title: Един онтологичен подход към процеса на обучение
Authors: Терзиева, Тодорка
Тотков, Георги
Keywords: онтология
онтологичен подход
обучение
онтологичен инженеринг
Issue Date: 12-May-2009
Publisher: Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на. Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 12-13 май 2009, стр.17-24
Series/Report no.: ADIS;2009
Abstract: В настоящата работа е проведено изследване в областта на извличане и представяне на знания на базата на онтологичен подход. Описано е понятието онтология и основни принципи за нейното построяване. Направен е сравнителен анализ на различни системи и средства за създаване на т. нар. Web-онтологии и се изследват аспекти на тяхното използване в е-обучението. В резултат е предложена методика за създаване на компютърни програми за обучение, базирани на онтологични бази от знания.
Description: Доклад по покана, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2009 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1358
ISBN: 978-954-8986-30-4
Appears in Collections:ADIS 2009

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2009-017p-024p.pdf142.16 kBAdobe PDFView/Open

 



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License