IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2009 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1359

Title: Уеб базирана паралелизирана система за решаване на алгебрични уравнения от произволна степен
Authors: Илиев, Антон
Кюркчиев, Николай
Вълчанов, Никола
Терзиева, Тодорка
Тодоров, Тодор
Keywords: компютърно решаване на уравнения
алгоритми
Issue Date: 12-May-2009
Publisher: Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на. Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 12-13 май 2009, стр.59-66
Series/Report no.: ADIS;2009
Abstract: Решаването на алгебрично уравнение се свежда до използване на числени методи, чрез които се намират корените с известно приближение. Един дял от методите за решаване на такива уравнения е паралелни (или съвместни, или наричани още едновременни от английското simultaneous) методи [1] за определяне на всички корени на алгебрично уравнение. В настоящата статия е описано приложение, имплементиращо такъв метод. В литературата липсва информация за друг солвър използващ паралелни методи [1] за решаване на уравнения.
Description: Доклад по покана, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2009 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1359
ISBN: 978-954-8986-30-4
Appears in Collections:ADIS 2009

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2009-059p-066p.pdf790.26 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License