IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2009 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1363

Title: За ранната подготовка на учениците по информатика
Authors: Старибратов, Ивайло
Димитрова, Цветана
Keywords: Ранна подготовка
информатика
програмиране
анкети
Issue Date: 12-May-2009
Publisher: Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на. Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 12-13 май 2009, стр.93-102
Series/Report no.: ADIS;2009
Abstract: На 11-12 годишна възраст у децата вече са формирани определени интелектуални умения и навици. Както знаем общите учебни умения включват, четене (изразително, правилно, интонация, правилно произношение), преразказ на художествена литература, писане (препис, под диктовка), слушане (на лекции, на отговори на другите, което изисква продължително съсредоточаване), устно формиране и излагане на свои мисли. В тази възраст умствените сили са достигнали определено равнище, което способства за по-нататъшно креативно осъществяване на мисловните операции, тяхното протичане на по-високо ниво. Развитието на мисленето, което досега е било диалектическо, логическо, абстрактно, обобщено, категориално и теоретическо преминава към индуктивно, дедуктивно, алгоритмично, техническо, репродуктивно, продуктивно и системно мислене. До към 14-15 годишна възраст учениците много по-бързо възприемат преподавания материал и то в неограничено количество, отворени са да приемат нови идеи и умения. Формирането на интелектуални умения и навици след 11 годишна възраст може да се усъвършенства с изучаване на абстрактен предмет какъвто е информатиката. След четвърти клас информацията, която възприемат учениците по време на лекции вече се пречупва през индивидуалния мироглед на отделната личност. Изграденото умение за устно излагане на мисли ще им помогне за представяне на ново придобите умения в сферата на информатиката. Писането в тетрадката ще продължи в писане на компютър. Наред с четенето на художествена литература ще започнат да четат и техническа. Настоящата работа е посветена на някои аспекти на ранната подготовка на ученици от ОМГ “Академик Кирил Попов” – Пловдив в областта на информатиката.
Description: Доклад по покана, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2009 г
URI: http://hdl.handle.net/10525/1363
ISBN: 978-954-8986-30-4
Appears in Collections:ADIS 2009

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2009-093p-102p.pdf160.47 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License