IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2010 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1374

Title: Дистанционното обучение - мост между образователните модели на индустриалната и информационната епоха
Authors: Върбанова-Денчева, Кристина
Keywords: глобализация
образователна сфера
Issue Date: 27-May-2010
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на. Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 27-28 май 2010, стр.10-21
Series/Report no.: ADIS;2010
Abstract: Образованието е обществена институция, отразяваща цивилизационните устои – да осъществява приемственост между поколенията за предаване на постигнатото знание и да участва в създаването на ново знание, с което осигурява многовековното устойчиво развитие и живот на обществото. Модерното общество, което се формира през последните 500 години, се основава на динамиката на взаимоотношенията между производствените сили и производствените отношения. Доминиращо въздействие върху всички обществени институции и съответно върху протичащите процеси имат именно тези външни фактори, към които се е адаптирала образователната сфера. В настоящия доклад ще разгледаме промените в образователните модели в техния комуникационен аспект, съставящ фундамента на моделите за обучение.
Description: Доклад по покана, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2010 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1374
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2010

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2010-010p-021p.pdf158.88 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License