IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2010 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1381

Title: Човешкият фактор в софтуерното производство: спасение или бедствие
Authors: Манева, Нели
Keywords: управление на човешките ресурси(УЧР)
софтуерни технологии
образование и УЧР
Issue Date: 27-May-2010
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на. Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 27-28 май 2010, стр.69-78
Series/Report no.: ADIS;2010
Abstract: Статията е посветена на актуален проблем – ролята на човешкия фактор в софтуерното производство. Дадени са основни дефиниции, предистория и съвременно състояние на управлението на човешките ресурси в тази област. Представен е накратко авторският подход, включващ формален метод, методология и концепция за интегрирана софтуерна система, подпомагаща прилагането му. Описани са резултатите от използване на подхода за управление на човешките ресурси в СТ. С цел предизвикване на дискусия и/или търсене на решение, са споменати няколко проблема, свързани с подготовката и използването на кадри в разглежданата област.
Description: Доклад по покана, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2010 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1381
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2010

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2010-069p-078p.pdf158.93 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License