IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2010 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1387

Title: Автоматизирано генериране на тестови въпроси, оценяващи знания по таксономията на Блум
Authors: Соколова, Марияна
Инджов, Христо
Тотков, Георги
Keywords: разширена таксономия на Блум
електронно тестване
автоматизирано генериране на тест
адаптивен тест
Issue Date: 27-May-2010
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 27-28 май 2010, стр.117-124
Series/Report no.: ADIS;2010
Abstract: Съвременно направление в развитието на системите за е-обучение е адаптиране към когнитивните способности и знания на обучаваните. При електронното тестване, например, вече се говори не само за набор от стандартни тестови въпроси (напр. с множествен избор), но и за тестове, измерващи равнището на знания (напр. по таксономията на Блум). В работата се предлага и експериментира методика как оценени знания на обучавани (в дадена предметна област) да се използват за конструиране на следващи тестови въпроси. Методиката е общоприложима (не зависи от областта, дисциплината, обучаваните и др.) и адаптивна (вкл. с автоматизирано генериране на тестови въпроси относно понятия и отношения в конкретната предметна област).
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2010 г
URI: http://hdl.handle.net/10525/1387
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2010

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2010-117p-124p.pdf438.45 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License