IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2010 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1389

Title: Е-обучение за лица със специални образователни потребности
Authors: Енков, Светослав
Господинов, Самуил
Кирева, Валентина
Тотков, Георги
Keywords: е-обучение
Интернет-достъпност
специални образователни потребности
Issue Date: 27-May-2010
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 27-28 май 2010, стр.133-140
Series/Report no.: ADIS;2010
Abstract: Осигуряването на достъпност е важен и значим фактор при създаване на уеб сайтове и софтуерни продукти, не само когато става въпрос за потребители със специфични образователни потребности, но и за такива с по-стари компютри, операционни системи и браузъри. В публикацията се анализират технологиите за осигуряване на достъпност, с цел прилагане при проектиране и създаване на образователен портал. Особено внимание е обърнато на потребители, за които майчин език е българският (определен недостатък на повечето известни системи). Коментират се специфичните трудности пред подобна реализация и са посочени начини за тяхното преодоляване.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2010 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1389
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2010

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2010-133p-140p.pdf299.23 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License