IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2006 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1506

Title: Използване на информационни и комуникационни технологии в обучението по български език запетая в сложното съставно изречение
Authors: Христева, Красимира
Владова, София
Keywords: информационно общество
ИКТ в класната стая
езикова култура
ИКТ в обучението по български език
Issue Date: 13-Oct-2006
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 13-14 октомври 2006 , стр. 114-119
Series/Report no.: ADIS;2006
Abstract: Образованието е сектор, който силно се влияе от развитието на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Чрез новите форми и технологии на обучение се изгражда позитивно отношение, стимулира се нестандартното евристично мислене, развиват се умения за екипна работа и за трансформация на знанията в други научни области.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, октомври, 2006 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1506
ISBN: 10:954-8986-22-1
13:978-954-8986-22-9
Appears in Collections:ADIS 2006

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-october-2006-114p-119p.pdf114.07 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License