IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2006 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1508

Title: Уеб базирано интерактивно помагало по математическо моделиране
Authors: Илиев, Антон
Вълчанов, Никола
Терзиева, Тодорка
Keywords: уеб базирано обучение
дистанционно обучение
интерактивни софтуерни модели
Issue Date: 13-Oct-2006
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 13-14 октомври 2006 , стр. 126-131
Series/Report no.: ADIS;2006
Abstract: Отдалеченото или дистанционно обучение е част от българската образователна система. То зае своето място и продължава да се развива. Представената тук софтуерна система има за цел да предостави на обучаемите интерактивно помагало, оформено като курс за подготовка по дисциплината Математическо моделиране. Съдържанието на курса е на достъпен език, организирано е в раздели, като теорията е подкрепена с много примери под формата на решени задачи. В края на всеки раздел има задачи, обособени за всеки обучаем, като целта е да се поддържа информация за това как се справят обучаемите с материала. Разработен е модул за автоматично решаване на задачи. Системата предоставя възможност за пробни изпити по време на курса, за които след приключване се коментират допуснатите грешки. Библиотеката за решаване на задачи е разработена гъвкаво и може да се използва при разширяване на системата (добавяне на модули за работа с математически модели). Тя използва набор от имплементирани числени методи за решаване на диференциални уравнения, към които първоначално е насочен курса.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, октомври, 2006 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1508
ISBN: 10:954-8986-22-1
13:978-954-8986-22-9
Appears in Collections:ADIS 2006

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-october-2006-126p-131p.pdf546.87 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License