IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2006 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1509

Title: Анализ на съвременни софтуерни системи за динамични модели
Authors: Илиев, Антон
Терзиева, Тодорка
Христозов, Георги
Вълчанов, Никола
Keywords: моделиране
модели
софтуерни технологии
Issue Date: 13-Oct-2006
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 13-14 октомври 2006 , стр. 132-137
Series/Report no.: ADIS;2006
Abstract: Изследването в статията има за цел да направи анализ на съществуващи системи за представяне и анализиране на модели, като очертае сегашното състояние, тенденции и перспективи за бъдещото им развитие. Разискват се техните възможности, както и прилагането им в обучението по моделиране в Пловдивския университет.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, октомври, 2006 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1509
ISBN: 10:954-8986-22-1
13:978-954-8986-22-9
Appears in Collections:ADIS 2006

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-october-2006-132p-137p.pdf247.12 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License