IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1535

Title: Към дистанционно обучение във филиала на ПУ “Паисий Хилендарски“ – град Смолян
Authors: Чакърова, Илияна
Keywords: дистанционно обучение
организация и провеждане на ДО
система за натрупване и трансфер на кредити
интегрирана образователна среда за е-обучение
Issue Date: 26-May-2011
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 26-27 май 2011, стр. 167-176
Series/Report no.: ADIS;2011
Abstract: В български висши училища, в които се провежда дистанционна форма на обучение е необходимо осигуряване на съответни учебно-методични материали, съобразяване със Системата за натрупване и трансфер на кредити в страните от Европейската общност (ECTS), и разбира се − утвърждаване на правила за организация и провеждане на подобен тип обучение от Академическия съвет на съответното училище, изготвени съгласно изискванията на българското законодателство. В работата се представя подход за въвеждане на елементи на дистанционно обучение в изнесено звено на ПУ „П. Хилендарски” – Филиала в гр. Смолян. Особено внимание е обърнато на специфичните проблеми, съпътстващите представения подход, и са предложени конкретни решения за тяхното преодоляване.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май 2011 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1535
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2011

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2011-167p-176p.pdf322.35 kBAdobe PDFView/Open

 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License