IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1546

Title: Елементи на обучение чрез синтаксис за студенти от професионално направление „Технически науки”
Authors: Лазаров, Борислав
Караколева, Стефка
Keywords: education
numerical methods
statistics
Matlab
SPSS
Issue Date: 26-May-2011
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 26-27 май 2011
Series/Report no.: ADIS;2011
Abstract: Развитието на информационното общество и масовото използване на компютърните и мобилни технологии води до трайна негативна тенденция към влошаване нивото на подготовка по математика на всички нива в училищата и университетите. Потребителското мислене и новите „клик-навици” на учащите налагат използване на нестандартни методи на обучение по математика, които съответстват на разпокъсаните и непълни математически знания и умения на обучаемите и използват съвременни компютърни системи за математически изчисления и визуализация. В статията се описва експериментално «обучение чрез синтаксис» за студенти-второкурсници от професионално направление „Технически науки” по дисциплината „Числени методи с Matlab”. Представени са резултати от проведения дидактическия експеримент, получени с SPSS (Statistical Package for Social Sciences).
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2011 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1546
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2011

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2011-210p-218p.pdf615.06 kBAdobe PDFView/Open

 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License