IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1552

Title: Разширение на портал за е-обучение за лица със специални образователни потребности
Authors: Енков, Светослав
Господинов, Самуил
Кирева, Валентина
Keywords: достъпност
е-обучение
лица със специални образователни потребности
Интернет портал
Issue Date: 26-May-2011
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 26-27 май 2011,стр.259-265
Series/Report no.: ADIS;2011
Abstract: Нарасналото използване на информационни технологии в образованието и всекидневният живот позволява и налага тяхната употреба и от потребители със специфични образователни потребности. Осигуряването на достъпност е важен фактор при създаване на уеб сайтове и софтуерни продукти, не само когато става въпрос за такъв род потребители, но и за такива с остарели версии на софтуерното и хардуерното осигуряване. В настоящата публикация се представя обновената версия на образователния портал [1], специално проектиран за лица със СОП. Наблегнато е на срещнатите специфични трудности при реализацията и са посочени начините за тяхното преодоляване.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2011 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1552
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2011

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2011-259p-265p.pdf768.57 kBAdobe PDFView/Open

 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License