IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2012 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1787

Title: Автоматизиране на процедури за (само)оценяване на качеството във висшето образование
Authors: Хаджиколев, Емил
Хаджиколева, Станка
Тотков, Георги
Донева, Росица
Keywords: оценяване и акредитация
оценка на качеството на обучение
осигуряване на качеството във висшето образование
автоматизиране на процедурите по акредитация
Issue Date: 31-May-2012
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 31 май-01 юни 2012, стр.009-018
Series/Report no.: ADIS;2012
Abstract: Дискутира се проблемът за автоматизиране на тежки академични процедури, свързани със (само)оценка на качеството. Представени са подходи за моделиране на методиките, обектите и дейностите, свързани с процедури от подобен тип. Предложените модели са в основата на проект за компютърна система за моделиране на методики и процедури за оценяване на качеството във висшето образование, наречена КОМПАС. Създаден е прототип на КОМПАС и са проведени експерименти с модели, методики и процедури за (само)оценяване по новите критериални системи на НАОА.Представени са и първите обнадеждаващи резултати на експеримента.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2012 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1787
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2012

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2012-009p-018p.pdf409.86 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License