IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2012 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1791

Title: Акумулативни учебни е-дейности по Блум (с експеримент за персонализирано обучение в Moodle)
Authors: Костадинова, Христина
Тотков, Георги
Инджов, Христо
Keywords: адаптивни системи за е-обучение
е-курсове
учебни е-дейности
таксономия на Блум
Issue Date: 31-May-2012
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 31 май-01 юни 2012, стр.050-058
Series/Report no.: ADIS;2012
Abstract: Адаптивните системи за е-обучение предоставят възможност за създаване на е-курсове със съдържание, определено съобразно предпочитанията и постиженията на конкретния обучаван, и представено с различни учебни дейности. В работата е представен подход за проектиране на адаптивни системи, основан на т. нар. „акумулативни учебни е-дейности“, класифицирани според подобрената таксономия на Блум. Експеримент по реализация на предложения подход е осъществен в Moodle, като се предоставят средства за създаване на персонализирани е-курсове, съставени от различни учебни е-дейности, адаптиращи се към постиженията и резултатите на обучаваните.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2012 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1791
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2012

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2012-050p-058p.pdf276.67 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License