IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2012 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1808

Title: Уеб базирана услуга за автоматично извличане на модел на потребителски интереси
Authors: Чомаков, Александър
Койчев, Иван
Григоров, Александър
Keywords: моделиране на потребителя
адаптивни системи
извличане на информация
уеб услуги
Issue Date: 31-May-2012
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 31 май-01 юни 2012, стр.126-136
Series/Report no.: ADIS;2012
Abstract: В настоящата статия се разглежда един подход за автоматизирано извличане на модел на потребителски интереси, реализиран като Уеб базирана услуга. Целта е изграждането на система, която да създава и предоставя на други системи модели на потребителите. Системата е изградена като услуга, която ще може да бъде използвана от различни външни системи. В статията се разглеждат основните методи на персонализация, съществуващите технологии за търсене на семантично сходство, функционалността на предлаганата услуга и нейната програмна реализация.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2012 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1808
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2012

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2012-126p-136p.pdf331.31 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License