IMI-BAS BAS
 

BulDML at Institute of Mathematics and Informatics >
Proceedings >
ADIS >
ADIS 2012 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10525/1809

Title: Интегриране на Web 2.0 инструменти в Moodle
Authors: Донева, Росица
Гафтанджиева, Силвия
Keywords: електронно обучение
обучение по информационните технологии
Web 2.0 инструменти
e-Learning 2.0
Moodle
Issue Date: 31-May-2012
Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
Citation: Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 31 май-01 юни 2012, стр.137-145
Series/Report no.: ADIS;2012
Abstract: Съвременните WEB 2.0 технологии намират все по-широко приложение при провеждането на учебни курсове. Предизвикателство пред преподавателите е да въведат успешно използването на тези технологии в учебния процес. В работата са разгледани възможностите за интегриране на някои от най-разпространените и полезни за целите на обучението WEB 2.0 инструменти в средата за електронно обучение Moodle. Резултатите от проведеното проучване са приложени за реализиране идеите на e-Learning 2.0 при обучението по информационните технологии в електронен курс “Електронни таблици”.
Description: Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май, 2012 г.
URI: http://hdl.handle.net/10525/1809
ISSN: 1314-0752
Appears in Collections:ADIS 2012

Files in This Item:

File Description SizeFormat
adis-may-2012-137p-145p.pdf240.31 kBAdobe PDFView/Open

 Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0!   Creative Commons License